Home

Leuk dat u onze site komt bezoeken!

 

De stichting houdt zich bezig met het welzijn voor kinderen in derde wereld landen omdat er nog steeds veel onrecht is in onze basisbehoefte tussen Westerse landen en Afrika. Wij nu nu actief in Gambia ( West-Afrika).

 

Bij ons lopen er op dit moment o.a. de volgende projecten:

- Victorious Nursery School: Verbetering van het gebouw, waterpunt, elektriciteit, creëren van maaltijden, computerlokalen & het verbeteren van de lesmaterialen.

 

- Onderhouden van de winkels met als doel de opbrengsten te investeren in de scholen en het onderwijs.

 

- Het gedoneerde kleding, speelgoed, voedsel, computers & schoenen delen wij uit aan de lokale bevolking.

 

- Sportkleding inzamelen en aan lokale elftallen sponsoren zodat ze hiermee aan de competitie mee kunnen doen.

Victorious Nursery School

 

Op deze basisschool zitten totaal ongeveer 40 kinderen gevarieerd van 4 tot 10 jaar.

 

Wat wij nu al hebben bereikt voor deze school is de reperatie van het schoolgebouwtje, het realiseren van elektriciteit, computerlokalen, verbeteren van les materialen en moestuintjes.

 

Omdat wij nog genoeg kunnen bereiken samen met uw hulp zijn wij nog lang niet klaar met deze kinderen te helpen!

Bundung Lower basic School

 

We keken onze ogen uit de eerste keer dat wij op deze school aankwamen. Zo'n grote school die aan 2200 kinderen les geeft met zo weinig materialen.

 

Wij hebben met deze school al bereikt dat ze betere lesmaterialen hebben en dat er schooltuintjes zijn gerealiseerd.

 

Ook op deze school kunnen wij nog veel bereiken en daar zetten wij ons 100% voor in!

Ontvangen donaties

 

Doordat het gemiddelde inkomen van een werkende ouder in Gambia €25,00 per maand is en dit al weinig is als je hier alles van moet betalen. Dan kunt u zich ook voorstellen dat er geen geld over is om een kind naar school te laten gaan.

 

Daarom hebben al veel bedrijven en particulieren zich ingezet voor de kinderen in Gambia!

 

Een aantal inzamelingsacties die al gehouden zijn zijn o.a. een spinningmarathon, 11.150 moestuintjes, 5.000 schriften en pennen, brillen, honderden spijkerbroeken & diverse sportkleding.

Nieuwe inzamelingsactie!

Een appel bij het ontbijt en een lekker broodje mee naar school? Dat is voor de meeste kinderen alleen maar een droom! Helaas is nog bijna de helft van de kinderen in Gambia ondervoed.

Deze actie is er om voor te zorgen dat elk kind die op één van de scholen zit die wij ondersteunen één maaltijd per dag krijgt op school.

We kunnen dit allemaal realiseren voor € 10,00 per kind per jaar. De kinderen krijgen dan elke dag een maaltijd en dit doen wij door voedsel uit de regio en het verbouwen van gewassen.

Het is erg belangrijk dat de kinderen zelf leren om te verbouwen, dit hebben ze nodig voor later.

 

Daarnaast hebben wij plantages waar cassave en maïs op wordt verbouwd en is er een kippen farm.

Stichting De Wereld voor Kinderen is een algemeen nut beogende instelling (ANBI). De giften die gedaan worden aan goeddoelinstellingen die aangesloten zijn als ANBI stichting zijn aftrekbaar van het belastbaar inkomen!

Het voordeel is dat u deze gift geheel of gedeeltelijk in aftrek kan brengen op uw belastbaar inkomen.

 

 

Doneer nu! En help deze kinderen in Gambia

NL54 INGB 0006 3282 01

Volg ons ook op Facebook!