De Stichting

Wie zijn wij?

Stichting De Wereld Voor Kinderen is opgericht in 2013 door Nienke Bodrij.

Het idee om een stichting op te richten is ontstaan nadat Nienke met haar ouders naar Gambia op vakantie gingen. Hier werden ze blootgesteld aan de armoede die nog erg heerst in dit land. Door met verschillende mensen gesproken te hebben en het Gambiaanse "Virus" te hebben gekregen vond Nienke dat ze deze stichting moest gaan beginnen.

 

De stichting houdt zich bezig met het welzijn voor kinderen in derde wereld landen omdat er nog steeds veel onrecht is in onze basisbehoefte tussen Westerse landen en Afrika.

 

En heeft al vele doelen gerealiseerd zoals uit op deze website kunt lezen!

Gerealiseerde doelen

De stichting de wereld voor kinderen heeft de volgende doelstellingen al gerealiseerd:

 

1. St. Victorious Nursery school geholpen met het renoveren van het schoolgebouw, verbetering van lesmaterialen, het starten met computerlokalen, het realiseren van schooltuintjes, het aanleggen van elektriciteit en het doneren van speelmaterialen.

 

2. Bundung Lower Basic school geholpen met het verbetering van lesmaterialen, het realiseren van schooltuintjes, starten met computerlokalen en het doneren van speelmaterialen.

 

3. Diverse kinderen gefinancierd waar door ze naar school kunnen.

 

4. Families geholpen door middel van voedsel te sponsoren.

 

5. Laten vervaardigen van Never Again beeldjes.

 

6. Dorp in het binnenland geholpen met eerste levensbehoefte. Ook de kinderen geleerd tanden te poetsen..

 

7. Lokale bevolking geholpen met het opstarten van hun eigen winkeltje.

 

8. Een muziekband geholpen aan materialen.

 

9. Verschillende sportprojecten ondersteund.

 

10. Gratis honderden complete brillen gedoneerd aan een lokale kliniek.

 

11. Ziekenfonds opgestart waardoor kinderen geholpen kunnen worden wanneer er behoefte is aan speciale zorg.

 

12. Lokale fruitverkoopsters geholpen met inkopen om het seizoen te kunnen starten.

13. Ziekenhuizen geholpen met goederen.

 

 

Onze doelstellingen

De Stichting de wereld voor kinderen heeft de volgende doelstellingen:

 

1. Het bieden van hulp ongeacht geslacht, ras, geloofsovertuiging of afkomst.

 

2. De leefomstandigheden in Gambia verbeteren door middel van het

uitvoeren van kleinschalige projecten.

 

3. Het ontwikkelen van structurele projecten op landbouw en ecologisch gebied.

 

4. Het ontwikkelen van structurele medische zorg op diverse scholen. Waaronder het

oprichten van een Ziekenfonds. Hierdoor krijgen de

leerlingen gratis noodzakelijke medische hulp.

 

5. Het bevorderen en begeleiden van structurele onderwijs- en sportprojecten.

Dit doormiddel van het ondersteunen van scholen met materialen zoals computers,

schrijfwaren, boeken lesmaterialen, sportkleding, schoenen en ballen. Ook het aanleggen

van elektriciteit via zonnepanelen behoort hiertoe.

 

6. Het ontwikkelen van structurele sportactiviteiten. Waaronder het helpen van bestaande clubs

met kleding, schoenen en andere materialen. Ook het aanleggen van sportvelden voor

verschillende sporten.

 

7. Het renoveren van diverse scholen.

 

8. Het gratis naar school kunnen van kinderen in diverse leeftijden.

 

9. Het inzamelen van genodigde gelden voor transport, aankoop van schoolmaterialen,

bouwen van waterputten, verbeteren van de accommodaties en aanschaffen van apparatuur.

 

10. Het inzamelen van allerlei goederen in Nederland en deze gratis geven aan de

lokale bevolking en scholen.

 

11. Lokale bevolking helpen met het opstarten van hun eigen winkeltje.

 

 

 

 

Beheer van het vermogen

Het beheer van ons vermogen wordt door de penningmeester verzorgd. de financiële stand van zaken wordt tijdens elke bestuursvergadering gecommuniceerd.

Tijdens de uitvoering en na het afronden van een project zal de stichting verantwoording afleggen over de resultaten en de bestedingen van geld en middelen. de stichting beoogt niet het maken van winst.

Het vermogen wordt gevormd door subsidies en donaties verkrijgingen via legaat of erfstelling, vergoeding voor door de stichting verrichte prestaties, alle andere verkrijginhen en baten door middel van activiteiten, acties en giften.

Beloningsbeleid

Alle bestuursleden werken op vrijwillige basis waardoor ze geen beloning voor hun werkzaamheden krijgen. Ze hebben wel recht op vergoeding van de door hen in uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

 

Doneer nu! En help deze kinderen in Gambia

NL54 INGB 0006 3282 01

Volg ons ook op Facebook!